Til førstesida Trondheimsbilder.no
Dette er det offisielle nettstedet for historiske bilder fra Trondheim. Med ett tastetrykk søker du samtidig i tre bildebaser med titusenvis av portretter, bybilder, med mer. Nettstedet er et samarbeidsprosjekt mellom Sverresborg Trøndelag Folkemuseum, Trondheim kommune Byarkivet, Trondheim folkebibliotek og Universitetsbiblioteket i Trondheim. Samlingseierne har tilsammen over en million bilder, men foreløpig er kun en liten andel tilgjengelig i trondheimsbilder.no. Ta kontakt med samlingseierne hvis du ikke finner det du leter etter.

PROSJEKTET
Finansieringen av Prosjekt Trondheimsbilder er basert på egeninnsats og støtte fra ABM-utvikling (Statens senter for arkiv, bibliotek og museum). Prosjektet er tildelt til sammen 830.000 kr fra ABM-utvikling i perioden 2003-2004. En prosjektgruppe bestående av Arnstein Lund fra Sverresborg Trøndelag Folkemuseum, Haldis Isachsen fra Trondheim kommune Byarkivet, Hanne Dahlen og Bjørn Tore Nyland (prosjektleder) fra Trondheim Folkebibliotek, Stein Johansen og Inger Johanne Glasø Røkke fra Universitetsbiblioteket i Trondheim har i samarbeid med systemleverandørene BIBSYS, Bibliotek-Systemer As og Museenes datatjeneste utviklet nettstedet. Samsøket er utviklet av Bibliotek-Systemer As. Styringsgruppen for prosjektet er museumsdirektør Petter Søholt (Sverresborg Trøndelag Folkemuseum), enhetsleder Hans Frederik Selvaag (Trondheim kommune Byarkivet), biblioteksjef Lisbeth Tangen (Trondheim Folkebibliotek), og bibliotekdirektør Ingar Lomheim (Universitetsbiblioteket i Trondheim). Samlingseierne har til sammen over 1 million bilder, og nye bilder blir løpende tilgjengelig via samsøket. 

OPPHAVSRETT
Samlingseierne har opphavsrett til de bildene som presenteres i denne basen. Bildene kan ikke videreformidles eller publiseres, verken på web, papir eller noe annet medium uten skriftlig tillatelse fra eierinstitusjonen. I basen er bildene påført et vannmerke. Kjøpte eller utlånte kopier, enten de er scannet eller på papir kan ikke offentliggjøres uten å angi kilde og fotograf.

UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS BILDESAMLING
Januar 2005 inneholder basen ca. 40.000 portrett av trondhjemmere fra perioden ca. 1900 til 1930, og ca. 3.000 foto fra Trondheim og omegn. Dette er en liten del av UBiT’s bildesamling, men basen er under utvikling, og nye bilder kommer stadig til. Biblioteket har samlet på bilder helt siden år 1900.

UBiT har ca. 350.000 bilder/negativer fordelt slik:
Prospektsamling (landskapsbilder)  ca.   16.000
Portrettsamling    ca.   70.000
Andre emner/gruppebilder   ca.     4.000
Negativ bl.a. arkiv etter yrkesfotografer ca. 260.000

Bildene er fra perioden 1850-2004, med hovedtynge på perioden 1880-1930.

Kopier av bildene er tilgjengelig for salg.

Bildesamlingen er lokalisert på Gunnerusbiblioteket i Erling Skakkes gt. 47c (inngang fra Kalvskinnsgt.).  Samlingen er åpen for publikum mandag til torsdag 08.30 – 14.30. Fredag er stengt for publikum.

www.ntnu.no/ub/bibliotek/gunnerus

TRONDHEIM KOMMUNE BYARKIVET
Trondheim byarkivs samling består av ca. 40.000 bilder. Det er bilder fra Trondheim og omegn, prospektkort, portretter m.m. Samlingen inneholder også flere hundre norskproduserte skolefilmer. Bytegner Henning Meyers bilder, tegninger og videofilmer er oppbevart her.

Kopier av bildene er tilgjengelig for salg.

www.trondheim.kommune.no/byarkivet

SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUMS BILDESAMLING
Trøndelag Folkemuseum har ca. 100.000 bilder i arkivet (30-40.000 er registrert i programmet Primus). I tillegg kommer fotograf Schrøders store bildesamling med ca 500.000 negativer. Trøndelag Folkemuseum er sentralinstitusjon for fotobevaring i Sør-Trøndelag.

Kopier av bildene er tilgjengelig for salg.

www.sverresborg.no