Til førstesida Kontaktinfo

Prosjekt Trondheimsbilder
E-post: trondheimsbilder@tfb.no

Prosjektleder:
Bjørn Tore Nyland
Trondheim folkebibliotek
Tlf. 72 54 75 37
E-post: bjorn-tore.nyland@trondheim.kommune.no

Kontakt for bestilling av bilder fra Universitetsbibioteket:

Tlf. 73 59 00 89

E-post: bilder@ub.ntnu.no

Kontakt for bestilling av bilder fra Trondheim byarkiv:
Tlf. 72 54  82 80 / 72 54 22 28
Faks. 72 54 63 00
E-post: trondheim-byarkiv.postmottak@trondheim.kommune.no

Kontakt for bestilling av bilder fra Sverresborg Trøndelag folkemuseum:
Tlf. 73 89 01 00
Faks. 73 89 01 50
E-post: fotobestilling@sverresborg.no

Spørsmål om teknisk løsning:
Trondheim folkebibliotek v/ Bjørn Tore Nyland
Tlf. 72 54 75 37
E-post:
bjorn-tore.nyland@trondheim.kommune.no

Trondheimsbilder.no ble lansert 18. februar 2005.